fortidsvern

Utgiver

Fortidsminneforeningen

Trykkeri

Aksell AS

Fortidsvern

Fortidsvern er Fortidsminneforeningens medlemsblad. Fortidsminneforeningen er verdens eldste landsdekkende verneorganisasjon, stiftet i 1844. Foreningens engasjement har reddet kulturskatter vi i dag er glade og stolte over. Vi samarbeider med antikvariske myndigheter, og vil gjøre vårt til å styrke kulturminnevernets posisjon i samfunnet. Fortidsvern formidler kunnskap om kulturarven og tar opp aktuelle problemstillinger innenfor feltet.


Fortidsvern har 7000 abonnenter og leses av de fleste med kulturvern som interessefelt. Vi har mange lesere blant arkitekter og kulturminneforvaltere i det offentlige og private, samt folk som eier og tar vare på gamle hus og anlegg. Vi har tro på at kunnskapen vi formidler via våre publikasjoner om kulturarven fører til interesse for å bevare den.


Fortidsvern redigeres og utgis i henhold til Fagpressens redaktørplakat og regler for god presseskikk slik de er nedfelt i Vær-varsom-plakaten.