Arkitekter Entreprenører Gartnere Håndverk Ingeniører Kommuner Offentlig forvaltning Kirkegården kirkegård gravlund Norsk Forening for Kirkegårdskultur

Fagbladet Gravplassen

Merkebekk 40

3760 NESLANDSVATN

Tlf: 437 87 924

Annonseansvarlig

Ronny Grenberg

Mobil: 90 76 39 84

Epost: ronny@a2media.no

Utgiver

Norsk forening for gravplasskultur

Trykkeri

Erik Tanche Nilsen, Skien

Fagbladet Gravplassen

Gravplassen kan se tilbake på 50 år som fagblad innenfor en spennende sektor. Det første nummeret så dagens lys i 1969, den gang med navnet Kirkegårdskultur. Senere ble navnet endret til Kirkegården fram til 2017. I dag er navnet fagbladet Gravplassen.Bladet henvender seg til fagutøvere i forvaltningsapparatet knyttet til drift av norske gravplasser, med hovedvekt på medlemmene i Norsk forening for gravplasskultur. Bladet retter seg mot fagets utøvere i form av praktiske artikler knyttet til driften av det helhetlige gravplassanlegget, fra pleie, anlegg og formgivning til mer praktisk orientert teknologi og metodeverk knyttet til gravferden, krematorieteknikk med videre.

Opplag: 1 040