Eldre

Utgiver

Pensjonistforbundet

Trykkeri

Aller Tryk AS, Taastrup, Danmark

Pensjonisten

Pensjonistene er det “grå gullet”. De er sprekere enn noensinne, reiser som aldri før, har stor kjøpekraft og bruker penger! I aldersgruppen 65-74 år vurderer 15 prosent å kjøpe bil de nærmeste to årene. Blant de potensielle bilkjøperne planlegger halvparten å kjøpe ny bil.Gjennom Pensjonisten når du, ifølge Kantar Media Fagpresse, 333 000 kjøpesterke lesere og kunder ni ganger i året. Magasinet informerer om pensjoner, arv, økonomi, helse, nye produkter, behandlingstilbud, nye boformer, fritidstilbud og reiser. Forskning relatert til eldre er også et viktig tema.Norstat har spurt våre medlemmer om hva de synes om magasinet Pensjonisten. Blant 2000 tester i effektbasen hos Norstat havner Pensjonisten blant de 15 beste, på samme score som den siste IKEA-katalogen.Pensjonisten står fram som et tydelig, modig og fremoverlent magasin. Pensjonistforbundet har mer enn 250 000 medlemmer og arbeider aktivt med eldrepolitikk og verving av medlemmer.
Antall lesere: 318 658 (F&M MGI 22/2)
Opplag: 220 906