Fagforeninger Forskning Helse Helseinstitusjoner Hygiene HØRSEL Medisin Offentlig myndighet PolitikK Utdanning Astma allergi astmaallergi Norges Astma  og Allergiforbund

AstmaAllergi

Boks 6764 St. Olavs plass

0130 OSLO

Tlf: 23 35 35 35

Annonseansvarlig

Anne-Lise Fængsrud

Mobil: 996 48 546

Epost: anne-lise@lkmedia.no

Utgiver

Norges Astma- og Allergiforbund

Trykkeri

07 Media AS

AstmaAllergi

AstmaAllergi henvender seg til mennesker med astma, allergi eller eksem – enten de selv er syke, har sykdom i nær familie, eller kommer i kontakt med sykdomskompleksene i yrkessammenheng. AstmaAllergi tar opp behandling, forebygging, sykdomsmestring, forskningsnyheter og relevante, politiske beslutninger. Her møter du blant andre legespesialister, kronikere, foreldre med syke barn, beslutningstakere og inneklimaeksperter.

Opplag: 8 457