Bank

Din Hørsel

Boks 6652 Etterstad

0609 OSLO

Tlf: 22 63 99 00

Annonseansvarlig

Sissel Bjerkeset

Mobil: 922 10 891

Epost: sissel@eddapresse.no

Utgiver

Hørselshemmedes Landsforbund

Trykkeri

PoliNor AS

Din Hørsel

Din Hørsel er Norges største fagblad om hørsel. I bladet finner du hørselsrelaterte nyheter og reportasjer om personer med hørselsutfordringer, tekniske hjelpemidler og produkter, helsepolitikk, hørselsomsorg, arbeidsliv, utdanning, forskning og debatt.

Utgiver er HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) som er interesseorganisasjonen for
hørselshemmede.

Treff en sterk målgruppe i Din Hørsel
Siste leserundersøkelse viser at:• Bladet har høy leserlojalitet hvor 72% har lest alle utgavene

• To av tre ser annonser de har nytte av

• 76% av leserne er fornøyde med bladet

• Din Hørsel er den viktigste informasjonskanalen for det som skjer på hørselsfronten

• 8 av 10 foretrekker å lese bladet på papir som i dag

• 9 av 10 bruker internett dagligNettavisen dinhorsel.no gir deg løpende informasjon om hørselsrelaterte nyheter.Hver utgave av papiravisen kan du lese digitalt på hlf.no/dinhorsel
Antall lesere: 161 500 (F&M MGI 22/2)
Opplag: 59 445