kysten

KYSTEN

Øvreslottsgate 2B

0157 OSLO

Tlf: 22424282

Utgiver

Forbundet KYSTEN

Trykkeri

Aksell AS

KYSTEN

Tenk hvilken fantastisk kulturskatt folk har utviklet ved å leve langs den norske kyststripa! Få andre land i verden har en kyst som er halvannen gang jordas omkrets der det har bodd folk gjennom ti tusen år. Tidsskriftet viser fram et mangfoldig bilde av norsk kystkultur. KYSTEN er også en viktig stemme i den offentlige debatten om kystkulturen.

Opplag: 7 648