Drama

DRAMA-Nordisk dramapedagogisk tidsskrift

Postboks 2127 Grunerløkka

0505 OSLO

Tlf: 976 66 361

Utgiver

Universitetsforlaget AS

DRAMA-Nordisk dramapedagogisk tidsskrift

DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift skal fremme drama- og teaterpedagogisk debatt, faglig fordypning og stimulere god praksis og forskning. DRAMA er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Tidsskriftet er inne i sin 56. årgang, kommer ut i to tykke utgaver i året, redigeres i tråd med redaktørplakaten og hvert nummer er knyttet til et aktuelt tema. Utgis av Universitetsforlaget og eies av interesseorganisasjonen Drama- og teaterpedagogene (DTP). Ansvarlig redaktør leder en nordisk redaksjon på seks kyndige fagpersoner. Alle artikler leveres av frivillige bidragsytere fra hele Norden.