Audiografen

Audiografen

Biskop Sigurds gt 10

7067 TRONDHEIM

Annonseansvarlig

Andreas Selfors Hansen

Mobil: 406 14 853

Epost: andreas.selfors.hansen@sshf.no

Utgiver

Audiografforbundet

Trykkeri

Merkur Grafisk AS

Audiografen

Audiografen ble etablert i 1970. Bladet skal gi informasjon til sine medlemmer og andre om: hørsel, støy, tinnitus, høreapparater, andre tekniske hjelpemidler og fagpolitiske saker som skjer i tiden. Bladet utgis av Norsk Audiografforbund og er et medlemsblad for audiografer.

Opplag: 417