Lærere

Diabetesfag

Boks 6442 Etterstad

0605 OSLO

Tlf: 23 05 18 00

Utgiver

Diabetesforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Diabetesfag

Diabetesforum er et tilbud til helsepersonell som er medlemmer av Diabetesforbundet. Bladet lages av og for helsepersonell som arbeider med diabetes. Målet er å bidra til faglig oppdatering og å speile det norske diabetesfaglige miljøet. Magasinet har stoff fra ulike kategorier og med ulik tyngde. Bladet inneholder alt fra medisinsk forskning og undersøkelser til opplæring, kvalitetsutvikling, diabetesforum og aktuelt småstoff.
Antall lesere: 11 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)
Opplag: 2 990