Bedre Gardsdrift

Bedre Gardsdrift

Boks 130

2261 KIRKENÆR

Tlf: 46 94 10 00

Annonseansvarlig

Roy Utgaard

Mobil: 95 07 75 99

Epost: roy@askmedia.no

Utgiver

Ask media as

Trykkeri

Merkur Grafisk AS

Bedre Gardsdrift

Bedre Gardsdrift er utgitt siden 1981, først under navnet K.K. Heje Driftsteknikk. Skiftet navn i 1991. Bladet er frittstående, uavhengig av organisasjoner, og redigeres etter redaktørplakaten. Vi definerer bonden som bedriftsleder og garden som bedrift, og befatter oss hovedsakelig med mekanisering og driftsteknikk, samt gardsøkonomi. Formålet er å bistå bonden i planlegging og drift, gjennom fagartikler og veiledende reportasjer, det vil si eksempler til etterfølgelse.
Bladet bringer fast gardsanalyser og traktortester.

Opplag: 12 835