Bibliotek Bokhandlere Data Forlag Forskning Fylkeskommuner Informasjon Kommuner Kultur PolitikK bok og bibliotek ABM utvikling

Bok & bibliotek

Wergelandsveien 29

0167 OSLO

Tlf: 41 33 77 86

Annonseansvarlig

Sissel Bjerkeset

Mobil: 922 10 891

Epost: sissel@eddapresse.no

Utgiver

ABM-Media AS

Trykkeri

Aksell AS

Bok & bibliotek

Bok og bibliotek er et fagtidsskrift for biblioteksektoren i Norge. Tidsskriftet tar opp temaer, trender og nyheter som angår bibliotek og bibliotekpolitikk, for eksempel nye arbeidsformer, teknologiske utfordringer, litteratur- og kulturformidling, bibliotekforskning, lokaler og prosjekter. Bladet skal stimulere til faglig refleksjon og debatt og også holde et fokus på de kulturpolitiske rammene som omgir biblioteksektoren. Bladet er redaksjonelt uavhengig og redigeres etter Redaktørplakaten.
Antall lesere: 11 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 2 986