Bibliotek Bokhandlere Data Forlag Forskning Fylkeskommuner Informasjon Kommuner Kultur PolitikK bok og bibliotek ABM utvikling

Bok og bibliotek

Boks 4 St. Olavs plass

0130 OSLO

Tlf: 41 33 77 86

Annonseansvarlig

Anne-Lise Fængsrud

Mobil: 996 48 546

Epost: anne-lise@lkmedia.no

Utgiver

ABM-Media AS

Trykkeri

07 Media AS

Bok og bibliotek

Bok og bibliotek er et fagtidsskrift for biblioteksektoren i Norge. Tidsskriftet tar opp temaer, trender og nyheter som angår bibliotek og bibliotekpolitikk, for eksempel nye arbeidsformer, teknologiske utfordringer, litteratur- og kulturformidling, bibliotekforskning, lokaler og prosjekter. Bladet skal stimulere til faglig refleksjon og debatt og også holde et fokus på de kulturpolitiske rammene som omgir biblioteksektoren. Bladet er redaksjonelt uavhengig og redigeres etter Redaktørplakaten.
Antall lesere: 9 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)
Opplag: 3 125