Plan samfunnsplanlegging

Utgiver

Universitetsforlaget AS

Trykkeri

Aksell AS

Plan

Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling.


Plan er et åpent møtested på tvers av politiske, faglige og administrative grenser.
Plan legger vekt på emner som ligger i skjæringsfeltet mellom fagene, og mellom fag og politikk.

Plan distribueres bl.a. til medlemmene av Norsk Bolig- og byplanforening, og bringer også nyhetsstoff og meldinger fra foreningen.