Elektronikk

Elektronikk er et magasin som dekker fagområdene profesjonell elektronikk, informasjonsteknologi (IT) og telekommunikasjon. Gjennom reportasjer og nær kontakt med de forskjellige miljøene, gir vi et bilde av norsk IT-industri, både produsenter og distributører. Aktuelt fagstoff fra forskningsmiljøene har også en naturlig plass. I tillegg til egne reportasjer har bladet faste aktuelt-sider med småstoff fra inn- og utland. Nye produkter presenteres på faste sider.
Antall lesere: 19 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)
Opplag: 5 646