Budbæreren

Magasinet Veien

Boks 6702 St. Olavs plass

0129 OSLO

Tlf: 22 74 86 00

Utgiver

Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Magasinet Veien

Budbæreren er en digital nettavis som dekker det som skjer innen kirkeliv i Norge og internasjonalt, med hovedvekt på Den Evangelisk Lutherske Frikirkes arbeid. Gjennom reportasjer, intervjuer, kommentarer og debatt gir den et nært og aktuelt bilde av det som skjer innen dette området. www.budbareren.no er det viktigste bindeleddet mellom frikirkens 82 menigheter og over 20 000 medlemmer i Norge.