Utdaninng

Utdanning

Boks 9191 Grønland

0134 OSLO

Tlf: 24 14 20 00

Annonseansvarlig

Hege Stensbak

Mobil: 98400131

Epost: utdanning@hsmedia.no

Annonseansvarlig stilling

Mattis Sorknes

Mobil: 97419610

Epost: utdanning@hsmedia.no

Utgiver

Utdanningsforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Utdanning

Utdanning utgis 11 ganger i året og er Utdanningsforbundets medlemsblad. Bladet dekker hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning, med reportasjer, nyhetsstoff og debatt. (Se nettside) utdanningsnytt.no
Antall lesere: 271 000 (KANTAR Fagpresse 2023)
Opplag: 163 577