Utdaninng

Utdanning

Boks 9191 Grønland

0134 OSLO

Tlf: 24 14 20 00

Utgiver

Utdanningsforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Utdanning

Bladet Utdanning er Utdanningsforbundets medlemsblad. Innholdet er faglig og politisk stoff med tilknytning til pedagogikk og skole. Nettstedet utdanningsnytt.no er for alle som er engasjert i utdanning, oppvekst, skolepolitikk og pedagogikk. På utdanningsnytt.no publiseres nyheter innen utdanningssektoren og artikler hentet fra bladet Utdanning og tidsskriftene Første steg, Bedre Skole, Yrke og Spesialpedagogikk. I tillegg består nettstedet av aktelle debattsider og bokomtaler.
Antall lesere: 306 000 (KANTAR Media Fagpresse 2019)
Opplag: 166 133