Apotekere Familie Helse Helseinstitusjoner Leger Medisin Offentlig forvaltning Omsorgsarbeid Sosialkontorer psykisk lidelse problemer Psykisk helse Rådet for psykisk helse psykiatri sykdom lege institusjoner sykehus medisinering depresjon

Utgiver

Rådet for psykisk helse

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Psykisk helse

Psykisk helse er det eneste bladet i sitt slag i Norge. Psykisk helse tar opp temaer knyttet til psykisk helse over et bredt spekter. Bladet har artikler om forebygging og rehabilitering av psykiske problemer og psykiske lidelser, har nyheter fra forskning og legger vekt på intervjuer og reportasjer med mennesker som selv har slitt med dårlig psykisk helse. Bladet har en høy faglig kvalitet i journalistikk, foto og presentasjon. Psykisk helse når ut til brukere, pårørende, hjelpere, ansatte og beslutningstakere i psykisk helsevern. Bladet henvender seg også til brede grupper som er interessert i psykisk helse. Psykisk helse fikk Fagpresseprisen 1998, Fagpressens forsidepris i 1997, 2001 og 2004, Fagpressens fotopris 1999 og i 2002 og Fagpressens markedspris 2019.
Antall lesere: 64 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)
Opplag: 4 829