Tannstikka

Tannstikka

Boks 9202 Grønland

0134 OSLO

Tlf: 90 47 41 17

Ansvarlig redaktør

Anne Livø Buvik

Mobil: 959 66 151

Epost: an-buvik@online.no

Utgiver

Norsk Tannpleierforening

Trykkeri

Merkur Grafisk AS

Tannstikka

Tannstikka ble etablert i 1975, og er et yrkesorientert fagblad for medlemmer av Norsk Tannpleierforening. Bladet formidler fagstoff som er aktuelt for tannpleiere og annet tannhelsepersonell. Ledige tannpleierstillinger og aktuelle kurs annonseres også i Tannstikka.

Opplag: 1 158