SKOLELEDEREN

Annonseansvarlig

Anne-Lise Fængsrud

Mobil: 996 48 546

Epost: anne-lise@lkmedia.no

Utgiver

Skolelederforbundet

Trykkeri

PoliNor AS

Skolelederen

Skolelederen utgis av Skolelederforbundet – en fagforening for ledere i oppvekst- og opplæringssektoren. Skolelederen fokuserer på lederspørsmål og ledelse, men inneholder også artikler, stoff og informasjon av interesse for alt personale i skoleverket. Skolelederen når beslutningstakere og innkjøpsansvarlige ved skolene og hos skoleeier.
Antall lesere: 19 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 7 011