LO Aktuelt

LO-Aktuelt

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 90 03 61 64

Utgiver

Landsorganisasjonen i Norge

Trykkeri

Ålgård Offset AS

LO-Aktuelt

LO-Aktuelt er organ for Landsorganisasjonen i Norge. Målet med bladet er å gi bidrag til debatten om LOs holdninger i viktige økonomiske og faglig-politiske spørsmål. Målgruppen er norsk opinion og fagbevegelsens medlemmer og tillitsvalgte.

Opplag: 48 080