Bedre Skole

Annonseansvarlig

Hege Stensbak

Mobil: 98400131

Epost: utdanning@hsmedia.no

Utgiver

Utdanningsforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Bedre Skole

Bedre Skole er Utdanningsforbundets tidsskrift for pedagogisk debatt, med aktuelle artikler, reportasjer og intervjuer som omhandler pedagogiske og skolepolitiske spørsmål.
Antall lesere: 192 000 (KANTAR Fagpresse 2023)
Opplag: 107 133