Bedre Skole

Utgiver

Utdanningsforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Bedre Skole

Bedre Skole er Utdanningsforbundets tidsskrift for pedagogisk debatt, med aktuelle artikler, reportasjer og intervjuer som omhandler pedagogiske og skolepolitiske spørsmål.
Antall lesere: 217 000 (KANTAR Media Fagpresse 2019)
Opplag: 110 584