glass

Glass & Fasade

Fridtjof Nansens vei 19

0369 OSLO

Tlf: 47 47 47 05

Ansvarlig redaktør

Harald Aase

Mobil: 95 08 42 98

Epost: aase@gffn.no

Utgiver

Glass og Fasadeforeningen

Trykkeri

Merkur Grafisk AS

Glass & Fasade

DEKKER:
Glass i fasader og interiør. Systemer for aluminiumsprofiler, solskjerming, solfangere og solcellepaneler. Produktene vurderes i sammenheng med arkitektur, energibruk, sikkerhet, solskjerming mv. I første rekke presenteres gode løsninger til inspirasjon og nytte, men krav til sikkerhet og energibruk blir dekket med kritisk blikk.

FORMÅL:

Magasinet skal inspirere til bruk av glass i fasade og innredning. Produkter og bruk skal belyses i forhold til arkitektur, energibruk, sikkerhet, solskjerming, funksjonalitet og design.

Opplag: 3 603