Bil Data Elektronikk Fagforeninger Forsvar Media PolitikK Våpen Offisersbladet Befalets Fellesorganisasjon forsvars og sikkerhetspolitisk materiell

Offisersbladet

Boks 501 Sentrum

0105 OSLO

Tlf: 23 10 02 40

Annonseansvarlig

Mikael Kvitle

Mobil: 48091607

Epost: mikael.kvitle@bfo.no

Utgiver

Befalets Fellesorganisasjon

Trykkeri

UnitedPress Poligrafija

Offisersbladet

Offisersbladet utgis av Befalets Fellesorganisasjon som er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon tilknyttet YS Stat, og som organiserer 2/3 av alt stadig tjenestegjørende befal i Forsvaret. Offisersbladet er det største fagbladet for befal i Forsvaret.Foruten å ivareta medlemmenes organisasjonsmessige informasjonsbehov, inneholder bladet også stoff av forsvars- og sikkerhetspolitisk karakter, samt forhold vedrørende materiell, våpen, elektronikk, kjøretøy, intendantur- og forsyningstjeneste.

Opplag: 11 637