Tekna

Tekna Magasinet

Boks 2312 Solli

0201 OSLO

Tlf: 22 94 75 00

Ansvarlig redaktør

Anne Grete Nordal

Mobil: 93 25 95 25

Epost: agn@tekna.no

Utgiver

Tekna

Tekna Magasinet

Tekna Magasinet er medlemsmagasinet til Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening som nå har mer enn 80 000 medlemmer. I Tekna Magasinet møter leserne de som planlegger og bygger løsningene i vår stadig mer teknologiske hverdag. Gode medlemshistorier som illustrer aktuelle problemstillinger innen områder som arbeidsmarked, karriere, innovasjon og utdanning, er kjernen i magasinet. Tekna Magasinet kommer kun i digital form på teknamagasinet.no


Det digitale Tekna Magasinet er tilgjengelig på alle digitale flater – også mobil – og oppdateres jevnlig med aktuelt stoff.