Kjøkkenskriveren Kjøkken

Kjøkkenskriveren

Boks 9209 Grønland

0134 OSLO

Tlf: 911 55 994

Annonseansvarlig

Rolf Lundberg

Mobil: 40 40 85 48

Epost: rolf@ifi.no

Utgiver

Kost- og ernæringsforbundet

Trykkeri

Merkur Grafisk AS

Kjøkkenskriveren

Kjøkkenskriveren, tidsskrift for matomsorg, er et fagtidsskrift for ledere og ansatte i storkjøkken og kantiner. Bladet utgis av Kost- og ernæringsforbundet.
Målsettingen for Kjøkkenskriveren er til enhver tid å være det beste fagbladet for alle som jobber med matomsorg og produksjon av måltider i kantiner og institusjoner.

Temaene favner fra ledelse, drift og teknologi til oppskrifter og spesialkost. Fagartiklene i Kjøkkenskriveren er grundige, informative og faglig relevante både i storkjøkken, undervisning og matindustri. Bladet dekker også messer, fagkonferanser og konkurranser. Kjøkkenskriveren er uunnværlig for den som vil holde seg orientert om hva som skjer innen offentlig matomsorg.
Antall lesere: 13 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 2 591