Forskning Biotekteknologisenteret i Oslo biokjemi biokjemikere bioteknologer innen høyere utdanning skoleverket biokjemirelatert industri NBS nytt NBS Norsk Biokjemisk Selskap

NBS-nytt

NTNU, Fakultet for medisin og helseviten

0316 OSLO

Tlf: 97706661

Utgiver

Norsk Biokjemisk Selskap

Trykkeri

PoliNor AS

NBS-nytt

NBS-nytt (startet 1977) er et tidsskrift for biokjemi og molekylærbiologi. Bladet er organ for Norsk Biokjemisk Selskap. Medlemsmassen til NBS omfatter så godt som alle landets biokjemikere og bioteknologer innen forskning og høyere utdanning, i skoleverket og i biokjemirelatert industri. NBS-nytt er et interessant annonseringsmedium for firmaer som er leverandører til ulike grener av dette fagområdet. Bladet har lang levetid og annonsering bør vurderes som alternativ til “direct mailing”. Utgivelsen av bladet baseres på frivillig dugnadsinnsats fra de ulike forskningsmiljøene, som skifter på redaksjonsansvaret hvert annet år.