Forskere

Forskerforum

Boks 1025 Sentrum

0104 OSLO

Tlf: 21 02 34 20

Annonseansvarlig

Wenche Huser Sund

Mobil: 906 16 307

Epost: huser@salgsfabrikken.no

Utgiver

Forskerforbundet

Trykkeri

Krona Trykk

Forskerforum

Forskerforum driver saklig og uavhengig journalistikk forankret i Forskerforbundets formålsparagraf, i Fagpressens Redaktørplakat og i pressens Vær Varsom-plakat.
Forskerforum er Forskerforbundets medlemsblad. Forskerforum skriver om utdanningspolitiske, forskningspolitiske og lønns- og personalpolitiske spørsmål, og tjener som debattorgan i slike spørsmål. Forskerforum skal gjennom artikler, reportasjer og aktuelle nyheter gi et bilde av norsk forskning og høyere utdanning.

Opplag: 21 786