Norsk Læreren

Norsklæraren

Boks 2073 Grünerløkka

0505 OSLO

Annonseansvarlig

Siv Sørås Valand

Mobil: 45 43 61 86

Epost: siv@norskundervisning.no

Utgiver

Landslaget for norskundervisning (LNU)

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Norsklæraren

Norsklæraren er et tidsskrift for språk og litteratur. Bladet dekker hele fagfeltet, fra metodikk til ny språk- og litteraturforskning og presenterer også lærebøker, forfattere og relevant faglitteratur.