Magma

Magma er Norges største fagtidsskrift for økonomi og ledelse. Her finner du innhold som gir innsikt, inspirasjon, nytte og engasjement. Målgruppen er økonomer og lesere som er opptatt av økonomifaget, ledelse, karriere og arbeidsliv.
Magma består av en magasindel og en Forskningsdel.

I magasindelen finner du temaartikler, portrettintervjuer, studentstoff, karriereråd, juridiske artikler og økonomi- og samfunnsfaglige innspill.

I forskningsdelen finner du fagfellevurderte artikler og øvrig fagstoff, og er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.
Magmas formål er å bidra til kunnskapsutvikling, refleksjon og debatt innenfor feltet økonomi og ledelse.

Opplag: 21 956