Arkitekter Bygg Håndverk Industri Interiør Møbler Treforedling

Treindustrien

Boks 130

2261 KIRKENÆR

Tlf: 46 94 10 00

Annonseansvarlig

Ronny Grenberg

Mobil: 90 76 39 84

Epost: ronny@a2media.no

Utgiver

Ask media as

Trykkeri

Grøset Trykk AS

Treindustrien

Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff om og for treindustrien. Bladet retter seg mot hele den tre-bearbeidende industrien; møbel-, innrednings- og trevarefabrikker, snekkerier, trehusprodusenter, sagbruk og høvlerier, bransjens institutter, læresteder og bransjeorganisasjoner, omsetningsledd mye mer.
Treindustrien ble etablert i 2004, men har sitt utspring i det veletablerte bransjebladet Tre og Møbler. Dette fagbladet har i over 40 år holdt møbel-, innrednings- og trevarebransjen orientert om nytt og nyttig fra inn- og utland.n.
Treindustrien redigeres etter Vær varsom-plakaten og Redaktør-plakaten.

Opplag: 1 386