Fagforeninger Familie Forskning Helse Jordmødre Kvinner Offentlig virksomhet Sykepleiere Utdanning Tidsskrift for Jordmødre Den Norske Jordmorforening gravid barn sykehus baby fødsel fødestuer barsel mor mamma barselpermisjon jordmor sykehus barn

Tidsskrift for Jordmødre

Rosenkrantzgate 7

0159 OSLO

Tlf: 93 43 40 31

Utgiver

Den norske jordmorforening

Trykkeri

RK Grafisk AS

Tidsskrift for Jordmødre

Tidsskrift for Jordmødre utkom første gang i 1895, og er dermed det eldste fagtidsskriftet i Norge for et tradisjonelt kvinneyrke. Tidsskrift for Jordmødre er et faglig forum for jordmødre og skal inspirere, informere, diskutere og ikke minst gi faglig påfyll til sine lesere, som hovedsakelig er jordmødre og medlemmer i Den norske jordmorforening (DNJ), andre jordmødre og jordmorstudenter.
Tidsskriftet skal også gi jordmødres arbeidsgivere, andre relevante yrkesgrupper, beslutningstakere og media et innblikk i hva som rører seg i jordmormiljøet.


Tidsskriftet har stor gjennomslagskraft i målgruppen.


Ved å annonsere i Tidsskrift for Jordmødre treffer man mer enn 2000 velutdannede kvinner i aldersgruppen 25 til 100 år.

Opplag: 2 468