Forskning Institusjoner Kommuner Lærere Offentlig forvaltning Offentlig virksomhet PolitikK Skolepsykologi Skolevesen Utdanning Spesialpedagogikk utdanning utdanningsforbundet pedagogikk

Utgiver

Utdanningsforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk er det eneste norske tidsskriftet innenfor sitt fagfelt. Tidsskriftet har en sentral rolle i formidlingen av forskningsresultater og utvikling på det spesialpedagogiske virkefelt.
Antall lesere: 63 000 (KANTAR Media Fagpresse 2019)
Opplag: 6 215