Bønder Jakt Landbruk Miljø Skogbruk

Skog

Boks 1438 Vika

0115 OSLO

Tlf: 930 28 613

Annonseansvarlig

Ronny Grenberg

Mobil: 90 76 39 84

Epost: ronny@a2media.no

Utgiver

Norges Skogeierforbund

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Skog

Magasinet Skog er et medlemsblad for alle medlemmer av Norges Skogeierforbund og skogeierandelslagene Allskog, AT Skog, Glommen Mjøsen Skog og Viken Skog.
Andelslagene representerer samlet rundt 34 500 skogeierfamilier i Norge. Andelslagenes hovedoppgave er å sikre avsetning av tømmer for eierne til best mulig pris. Av den totale tømmeromsetningen i Norge i 2018 ble om lag 82% omsatt via skogeierandelslagene med datterselskaper.


Totalt mottar over 31 000 skogeiere Magasinet Skog åtte ganger i året, og samlet leses hver utgave av bladet i gjennomsnitt av 76 000 lesere. Vi er med andre ord landets største og viktigste fagblad om skog og skogbruk.
Magasinet Skog har sammen med Norges Skogeierforbund en felles nettside på skog.no, og et ukentlig digitalt nyhetsbrev.
Antall lesere: 76 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)
Opplag: 28 582