Bønder Forlag Forskning Landbruk Offentlig forvaltning Skogbruk Treforedling/Trevare Norsk skogbruk Det norske Skogselskap skog sag sagbruk skogeiere skogsentreprenører skognatur tømmer ved natur

Norsk Skogbruk

Wergelandsveien 23 B

0167 OSLO

Tlf: 23 36 58 50

Utgiver

Det norske Skogselskap

Trykkeri

Aksell AS

Norsk Skogbruk

Norsk Skogbruk er et frittstående og uavhengig fagblad for skognæringen som formidler fagartikler om skogbruk, skogindustri og bioenergi.
Antall lesere: 19 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)
Opplag: 2 979