Norsk Landbruk

Norsk Landbruk

Boks 9303 Grønland

0135 OSLO

Tlf: 21 31 44 00

Annonseansvarlig produkt

Ragnhild Aasgaard

Mobil: 908 55 027

Epost: ragnhild.aasgaard@tunmedia.no

Utgiver

Tun Media AS

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Norsk Landbruk

Norsk Landbruk er det ledende fagbladet for gårdbrukere. Vi skriver om husdyr, planteproduksjon og driftsteknikk. Vår målsetting er å gi deg uavhengige råd og ny kunnskap som kan bidra til mer rasjonell drift og bedre økonomi. Du kan også velge å abonnere kun på våre temautgaver om teknikk og planteproduksjon, som kommer seks ganger i året.
Antall lesere: 72 997 (F&M MGI 22/2)
Opplag: 10 865