Blomster Friluftsliv Fritid Gartnere Hobby LIVSKVALITET Miljø Norsk hagetidend Det norske hageselskap hage gress planter jord gartneri Det norske hageselskap blomster ugress busker planter

Norsk Hagetidend

Boks 53 Manglerud

0612 OSLO

Tlf: 94 00 93 01

Ansvarlig redaktør

Birgitte Schinrud Skjerven

Mobil: 41508883

Tlf: 94009301

Epost: birgitte@hageselskapet.no

Annonseansvarlig

Anne-Lise Fængsrud

Mobil: 996 48 546

Epost: anne-lise@lkmedia.no

Utgiver

Det norske hageselskap

Trykkeri

Artko AS

Norsk Hagetidend

Norsk Hagetidend er landets største hageblad og utgis av Det norske hageselskap. Det er Hageselskapets medlemsblad som også er i løssalg landet over. Bladet tilbyr norskprodusert hagestoff tilrettelagt for norske forhold. Her finner alle som dyrker grønne gleder en inspirasjons- og kunnskapskilde, enten de har en balkong, en hageparsell, et fellesareal eller en hage. I Norsk Hagetidend er det lesestoff for alle som er opptatt av prydhager og hagepryd, dyrking av frukt og grønnsaker, planløsning, mindre byggeprosjekter, hygge og ressursutnyttelse. Vi er opptatt av nyttig lesestoff, inspirasjon og faglig pålitelighet til glede for lesere over hele landet. Tonen i bladet er interessevekkende, lett tilgjengelig og underholdende. Både lesere med generell hageinteresse og kunnskapsrike amatører skal finne noe av interesse i hvert nummer. Trykk, illustrasjoner og typografi er av høy kvalitet.
Antall lesere: 135 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 22 049