Bygg Fagforeninger Papir Skogbruk Magasinet for fagorganiserte Fellesforbundet

Magasinet for fagorganiserte

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 23 06 83 73

Ansvarlig redaktør

Eline Lønnå

Mobil: 48 12 07 06

Epost: eline.lonna@lomedia.no

Utgiver

Fellesforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Magasinet for fagorganiserte

Magasinet går i all hovedsak til medlemmer i Fellesforbundet som med over 160.000 medlemmer er Landsorganisasjonens største forbund i privat sektor. Det organiserer ansatte i jern- og metallindustrien, byggebransjen og byggeindustrien, hotell- og restaurantbransjen, transport, prosessindustrien, papir-, fly- og bilbransjen, grafisk bransje, bekledning- og tekobransjen og i skogbruksektoren. Også landarbeidere er medlemmer i Fellesforbundet.

Rundt 26.000 av Fellesforbundets medlemmer er kvinner. Rundt 33% av medlemmene er under 40 år.

Opplag: 151 962