Fagforeninger Forskning Offentlig virksomhet PolitikK Skolevesen Utdanning Forskningspolitikk NIFU STEP Studier innovasjon forskning utdanning

Forskningspolitikk

Boks 2815 Tøyen

0608 OSLO

Tlf: 22 59 51 00

Utgiver

NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Trykkeri

RK Grafisk AS

Forskningspolitikk

Fagbladet er et åpent og uavhengig organ for fagbasert analyse og debatt om forskning, høyere utdanning og innovasjon. Bladet skal bidra til å fremme en bred og kvalifisert debatt på feltet.“Forskningspolitikk” ble etablert i 1978 og utkommer kvartalsvis. Bladets målgrupper har interesse for politiske spørsmål knyttet til forskning, utviklingsarbeid, innovasjon og høyere utdanning.