Tidsskriftet MUR

mur+betong

Boks 102 Lilleaker

0216 OSLO

Tlf: 22 87 84 21

Utgiver

MUR+BETONG AS

Trykkeri

Rolf Ottesen AS

mur+betong

om arkitektur og byggeteknikk.

Utgiver er et bransjeeid utgiverselskap, MUR+BETONG AS.

mur+betong omhandler ferdigbetong, betongelementer, fliser, tegl og blokk, belegningsstein samt puss og mørtel.

Innholdet er tredelt:

– presentasjon av norske byggverk

– prosjektering og utførelse

– fast arkitekturspalte med inspirasjon fra utlandet

Opplag: 1 721