Avis Energi Fylkeskommuner Helse Kommuner Offentlig forvaltning Offentlig myndighet Offentlig virksomhet Politikk Utdanning kommunal rapport Kommune Norge IKT økonomi folkevalgte økonomi

Ansvarlig redaktør

Britt Sofie Hestvik

Mobil: 951 45 480

Epost: bsh@kommunal-rapport.no

Utgiver

Kommunal Rapport AS

Trykkeri

Polaris Trykk AS

Kommunal Rapport

Kommunal Rapport er en digital dagsavis, og en ukeavis som distribueres på papir og som E-avis.

Kommunal Rapports viktigste målgrupper er beslutningstakerne i kommuner og fylkeskommuner. Rådmenn, ordførere, etatsjefer og kommunestyrerepresentanter finner stoff knyttet til alle ansvarsområdene i kommunal sektor, som årlig gjør innkjøp for 150 milliarder NOK.

Naturlige stoffområder er økonomi, IKT, helse og omsorg, organisasjon og ledelse, oppvekst, kultur og næringsutvikling. Øvrige målgrupper er statlige ledere, ledere i kommunale foretak og andre leverandører til sektoren.

Digital dagsavis, Kommunal-rapport.no, har ca 90.000 leste artikler pr uke. (Kilde: Google analytics)
Antall lesere: 103 000 (KANTAR Fagpresse 2023)
Opplag: 5 330