Dagligvare

Kjøttbransjen

Østensjøveien 39/41

0667 OSLO

Annonseansvarlig

Bjørnulf Lie

Mobil: 971 66 507

Epost: bjornulf@a2media.no

Utgiver

KLF Media

Trykkeri

Aksell AS

Kjøttbransjen

Kjøttbransjen er et faglig, markeds- og næringspolitisk organ for den private kjøttbransjen i Norge. Bladet representerer alle ledd i bransjen fra slakterier via foredling og industri til detaljist. Kjøttbransjen representerer den private kjøttbransjens interesser overfor myndighetene, andre media, konkurrerende omsetningsorganisasjoner og betydelige kundegrupper.

Opplag: 1 029