Journalisten

Journalisten

Boks 9001 Grønland

0133 OSLO

Tlf: 40 00 48 88

Ansvarlig redaktør

Roger Aarli-Grøndalen

Mobil: 92028078

Tlf: 40 00 48 88

Epost: roger@journalisten.no

Annonseansvarlig

Ann Kristin Valby

Mobil: 901 19 121

Epost: annonse@journalisten.no

Utgiver

Norsk Journalistlag

Journalisten

Journalisten skal være den publikasjonen som konsekvent og systematisk dekker journalistenes arbeidsvilkår, hverdag og fag.

Journalisten utgis av Norsk Journalistlag og ble etablert i 1917 av Kristiania Journalistklub.

Opplag: 8 343