Jakt & Fiske

Jakt & Fiske

Boks 94

1378 NESBRU

Tlf: 66 79 22 00

Utgiver

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Trykkeri

Idé Trykk AS

Jakt & Fiske

• Norges Jeger- og Fiskerforbund har nærmere 112.000 medlemmer. Av disse er det 90% som fisker, 78% jakter og 33% har hund.

• Jakt & Fiske blir utgitt av Norges Jeger- og Fiskerforbund, landets eneste landsdekkende organisasjon for jegere og sportsfiskere.

• Jakt & Fiske er det største tidsskriftet som retter seg mot landets jegere og sportsfiskere. De fleste abonnementene er medlemmer av NJFF.

• Jakt & Fiske er et nyhetsorientert blad innen jakt- og sportsfiske, hvor friluftsliv har sin naturlige plass.

• Jakt & Fiske har omdømme som et magasin med faglig tyngde. Foruten jakt- og fiskestoff, omtaler vi også spørsmål angående forvaltning av norsk natur i videste forstand.

• Human jakt og fangst, sikkerhet under jaktutøvelsen og god jakt- og fiskeetikk er noen av de temaer som alltid står sentralt i Jakt & Fiske.

• I tillegg vil du i hver utgave finne gode jakt- og fiskereportasjer som gjenspeiler lesernes drømmer. Vårt mål er at leserne får lyst til å pakke tursekken etter å ha lest siste utgave av Jakt & Fiske!

• Matspalte, produktnyheter, utstyrstester, biltester er faste spalter i hver utgave av Jakt & Fiske, noe som gjør at vi også har et redaksjonelt miljø rundt nærliggende temaer som ikke omhandler jakt og fiske direkte.
Antall lesere: 189 295 (F&M MGI 22/2)
Opplag: 87 045