Tidsskriftet FYSIOTERAPEUTEN

Fysioterapeuten

Boks 147 Sentrum

0102 OSLO

Tlf: 22 93 30 50

Redaktør

John Henry Strupstad

Mobil: 926 24 206

Epost: js@fysio.no

Annonseansvarlig produkt

Kjetil Sagen

Mobil: 924 22 644

Epost: ks@hsmedia.no

Annonseansvarlig stilling

Kjetil Sagen

Mobil: 924 22 644

Epost: ks@hsmedia.no

Utgiver

Norsk Fysioterapeutforbund

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Fysioterapeuten

Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i offentlige institusjoner og i private fysikalske institutt. De har stor innflytelse på hva som skal kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. I tillegg er fysioterapeuter viktige formidlere av informasjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter.

Hvis du ønsker å nå fram til det store flertallet av denne yrkesgruppen,
er Fysioterapeuten det største og beste alternativet for deg som annonsør!
Antall lesere: 27 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 9 516