Funksjonæren

Ansvarlig redaktør

Terje Bergersen

Mobil: 90 14 21 62

Epost: terje.bergersen@negotia.no

Annonseansvarlig

Jan Olav Markussen

Mobil: 415 46 005

Epost: jom@negotia.no

Utgiver

Negotia

Trykkeri

Aksell AS

Negotia magasin

Negotia magasin utgis av YS-forbundet Negotia. Negotia magasin bringer aktuelt stoff om arbeidsliv – herunder tariffspørsmål, kompetanseutvikling, arbeidsmiljø og andre forhold som berører medlemmene i utgiverorganisasjonen. Bladet har dessuten som mål å sette søkelys på og bidra til debatt om generelle utviklingstrekk i samfunn og arbeidsliv.

Opplag: 21 534