ergoterapi

Ergoterapeuten

Stortingsgata 2

0158 OSLO

Tlf: 22 05 99 00

Ansvarlig redaktør

Else Merete Thyness

Mobil: 95 73 93 13

Epost: emt@ergoterapeutene.org

Annonseansvarlig

Erik Sigurdssøn

Mobil: 900 30 943

Epost: erik@addmedia.no

Utgiver

Norsk Ergoterapeutforbund

Trykkeri

Aksell AS

Ergoterapeuten

Ergoterapeuten utkommer med seks utgaver i året. Bladet vektlegger ergoterapifaglig stoff, organisasjonsstoff og helse- og sosialpolitikk. Bladet sendes til i overkant av 4000 medlemmer i Norsk Ergoterapeutforbund og til cirka 200 abonnenter, vesentlig helse-og sosialpersonell, sykehus, institusjoner og hjelpemiddelfirmaer.

• Ergoterapeuter arbeider blant annet med tilpasning av hjelpemidler, boliger og arbeidsplasser

• Ergoterapeuter er den yrkesgruppen som har størst påvirkning på valg av hjelpemidler til funksjonshemmede

• Ergoterapeuter står bak de fleste anbefalinger og søknader om hjelpemidler til hjelpemiddelsentralene.

Opplag: 4 557