nettverk EL & IT Forbundet faglig stoff

Nettverk

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 90 65 52 40

Utgiver

EL & IT Forbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Nettverk

Nettverk er EL & IT Forbundets medlemsblad. Forbundet har rundt 38000 medlemmer og organiserer blant annet de fleste av landets elektro-, energi-, og telekommunikasjonsmontører. Leserne jobber derfor både i private og offentlige virksomheter. Det er ansatte i e-verk, kraftstasjoner, elforsyningen for øvrig, i tillegg til ansatte i telekom- og IKT-bransjen. Mange steder organiserer forbundet vertikalt, slik at mange ansatte og yrkesgrupper er representert, også ledere, mellomledere, selgere, fagarbeidere, og personer med stab- og støttefunksjoner. Nettverk bringer aktuelt faglig og politisk stoff og reportasjer fra forbundets og medlemmenes kjerneområder.

Opplag: 25 490