psykolog

Tidsskrift for Norsk psykologforening

Boks 419 Sentrum

0103 OSLO

Tlf: 23 10 31 33

Utgiver

Norsk psykologforening

Trykkeri

07 Media Aurskog AS

Tidsskrift for Norsk psykologforening

Tidsskrift for Norsk psykologforening er Norges ledende formidler av psykologi. Her publiseres fagartikler, essay, reportasjer, intervjuer, debatt, kommentar m.m.
Psykologtidsskriftet kommer ut den første i hver måned.
Antall lesere: 13 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)
Opplag: 10 424