Bibliotek

Den norske tannlegeforenings Tidende

Boks 2073 Vika

0125 OSLO

Tlf: 22 54 74 00

Utgiver

Den norske tannlegeforening

Trykkeri

Aksell AS

Den norske tannlegeforenings Tidende

Den norske tannlegeforenings Tidende ble etablert i 1890. Hovedoppgaven er å presentere faglig/vitenskaplig stoff som et ledd i etterutdanningen av tannleger, samt informere tannlegene i standsanliggender.

Opplag: 6 900