BYGGMESTEREN

Byggmesteren

Boks 5475 Majorstuen

0305 OSLO

Ansvarlig redaktør

Christopher Kunøe

Mobil: 917 63 644

Epost: ck@byggmesteren.as

Annonseansvarlig

Ronny Grenberg

Mobil: 90 76 39 84

Epost: ronny@a2media.no

Utgiver

Byggforlaget A/S

Trykkeri

Aksell AS

Byggmesteren

Med landets vel 8 000 tømrermestre og deres ansatte som primær målgruppe, konsentrerer Byggmesteren seg om håndverkerne og deres arbeid innenfor bygg generelt, og småhus og bygging med tre spesielt. Bladet gir praktisk rettet informasjon om arbeidsteknikk, arbeidsmetoder og produkter som leseren har bruk for i sitt daglige virke.
På nettsidene www.byggmesteren.as publiseres nyheter og artikler fra trykt utgave og nyheter laget spesielt for nettutgaven. Byggmesteren utgis av Byggforlaget AS for Byggmesterforbundet.
Antall lesere: 43 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 4 852