BYGGMESTEREN

Byggmesteren

Boks 5475 Majorstuen

0305 OSLO

Ansvarlig redaktør

Per Bjørn Lotherington

Mobil: 91 72 15 50

Epost: pbl@byggmesteren.as

Annonseansvarlig

Anne-Grethe Krogdahl

Mobil: 948 84 001

Epost: agk@byggmesteren.as

Utgiver

Byggforlaget A/S

Trykkeri

07 Media AS

Byggmesteren

Med landets vel 8 000 tømrermestre og deres ansatte som primær målgruppe, konsentrerer Byggmesteren seg om håndverkerne og deres arbeid innenfor bygg generelt, og småhus og bygging med tre spesielt. Bladet gir praktisk rettet informasjon om arbeidsteknikk, arbeidsmetoder og produkter som leseren har bruk for i sitt daglige virke.
På nettsidene www.byggmesteren.as publiseres nyheter og artikler fra trykt utgave og nyheter laget spesielt for nettutgaven. Byggmesteren utgis av Byggforlaget AS for Byggmesterforbundet.
Antall lesere: 43 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 5 127