Arkitekter

ARKITEKTUR

Josefines gate 34

0351 OSLO

Tlf: 23 33 25 00

Annonseansvarlig

Merethe Brattsti Songli

Mobil: 900 78 529

Epost: annonser@arkitektur.no

Utgiver

Norske arkitekters landsforbund

Trykkeri

Fladby AS

ARKITEKTUR

ARKITEKTUR er Norges eneste fagtidsskrift for norske arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter.

I ARKITEKTUR presenteres og diskuteres et bredt spekter av Norges mest sentrale byggeprosjekter for en mål- gruppe av arkitekter, byggebransje og et bredt arkitektur- interessert publikum.

ARKITEKTUR har en enestående posisjon i markedet som det eneste dedikerte mediet som i praksis når alle aktører i arkitekturfaget og tilstøtende bransjer

Opplag: 6 190